fbpx

Studimi Efektiv

Regjistrohu

Studimet tregojnë se nuk është domosdoshmërisht e thënë që, po të studiosh më shumë, do të kesh rezulatate më të larta. Prandaj, ky seminar ka si qëllim që të njohë studentët me teknikat e duhura të të mësuarit.